275/2012 – Έγκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (για τα είδη της Β ομάδας)

275/2012 – Έγκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (για τα είδη της Β ομάδας)

Έγκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (για τα είδη της Β ομάδας)

AOE2752012.pdfa

275/2012 – Έγκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (για τα είδη της Β ομάδας)