Έγκριση εισηγητικών αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθειας 150 κάδων απορριμμάτων».