Έγκριση εισηγητικών αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθειας 150 κάδων απορριμμάτων».

Έγκριση εισηγητικών αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθειας 150 κάδων απορριμμάτων».

‘Εγκριση εισηγητικών αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθειας 150 κάδων απορριμμάτων».

ADE4462010.pdfa