173/2015 – Έγκριση εισηγητικών περί πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορούν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

173/2015 – Έγκριση εισηγητικών περί πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορούν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

173/2015 – Έγκριση εισηγητικών περί πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορούν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»