378/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν το διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων»

378/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν το διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων»