006/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016 »

006/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016 »

006/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016 »