322/2015 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου»

322/2015 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου»