413/2015 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24-10-14»

413/2015 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24-10-14»

Τελευταία Νέα