246/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»

246/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»