381/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου»

381/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου»