382/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά το διαγωνισμό για την «Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους Δήμου (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου έτους 2016»

382/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά το διαγωνισμό για την «Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους Δήμου (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου έτους 2016»

382/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά το διαγωνισμό για την «Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους Δήμου (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου έτους 2016»