Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού «προμήθεια δένδρων – θάμνων»