Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2010»

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2010»

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2010»

ade1112010.pdfa