085/2011 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης»

085/2011 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης»

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης»

AOE0852011.pdfa