209/2011 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

209/2011 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

ADS2092011.pdfa