158/2012 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμο»

158/2012 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμο»

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμο»

AOE1582012.pdfa