259/2012 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»

259/2012 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»

aoe2592012.pdfa