406/2015 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Ιλίου»