264/2012 – Έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών του μουσικού σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

264/2012 – Έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών του μουσικού σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

Έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών του μουσικού  σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

aoe2642012.pdfa