349/2018 – Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ποσού 25.147,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2018»