Έγκριση εφάπαξ αποζημίωσης του συνταξιούχου Ηλιόπουλου Παναγιώτη για το ποσό των 22.643,47 ευρώ

Έγκριση εφάπαξ αποζημίωσης του συνταξιούχου Ηλιόπουλου Παναγιώτη για το ποσό των 22.643,47 ευρώ

Έγκριση εφάπαξ αποζημίωσης του συνταξιούχου Ηλιόπουλου Παναγιώτη για το ποσό των   22.643,47 ευρώ

adsdao_072011.pdfa

Τελευταία Νέα