Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού για τη θέση σε κοινή χρήση της οδού Πάτμου