224/2019 – Έγκριση κάλυψης δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου Ιλίου