289/2017 – Έγκριση κάλυψης ποσού για ενίσχυση οικονομικά αδύναμου πολίτη