268/2017 – Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας άπορου κατοίκου Ιλίου

268/2017 – Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας άπορου κατοίκου Ιλίου