129/2018 – Έγκριση κάλυψη δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου Ιλίου