Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.769,96€ με Φ.Π.Α για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος συναγερμού για 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Πεταλούδα»

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.769,96€ με Φ.Π.Α για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος συναγερμού για 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Πεταλούδα»

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.769,96€ με Φ.Π.Α για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος συναγερμού για 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Πεταλούδα»

ADSDHKEPA0692012.pdfa