Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 6.961,80€ με Φ.Π.Α για την «Προμήθεια- εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για το τηλεφωνικό κέντρο»

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 6.961,80€ με Φ.Π.Α για την «Προμήθεια- εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για το τηλεφωνικό κέντρο»

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 6.961,80€ με Φ.Π.Α για την «Προμήθεια- εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για το τηλεφωνικό κέντρο»

ADSDHKEPA0702012.pdfa