Έγκριση μίσθωσης οικήματος και κατάρτισης όρων διακήρυξης για την 4ετή μίσθωση οικήματος για τη στέγαση των αθλητικών προγραμμάτων του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.

Έγκριση μίσθωσης οικήματος και κατάρτισης όρων διακήρυξης για την 4ετή μίσθωση οικήματος για τη στέγαση των αθλητικών προγραμμάτων του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.

Έγκριση μίσθωσης οικήματος και κατάρτισης όρων διακήρυξης για την 4ετή μίσθωση οικήματος για τη στέγαση των αθλητικών προγραμμάτων του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.

ADSDHKEPA1402012.pdfa