104/2012 – Έγκριση Οικονομικών Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών από 01-08-2011 έως 31-12-2011

104/2012 – Έγκριση Οικονομικών Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών από 01-08-2011 έως 31-12-2011

Έγκριση Οικονομικών Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών από 01-08-2011 έως 31-12-2011

ADS1042012.pdfa