084/2012 – Έγκριση Οικονομικών Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών