045/2012 – Έγκριση πίστωσης για δαπάνη μετεγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Ιλίου