005/2012 – Έγκριση πίστωσης για εξόφληση δαπανών προηγούμενου οικονομικού έτους

005/2012 – Έγκριση πίστωσης για εξόφληση δαπανών προηγούμενου οικονομικού έτους

Έγκριση πίστωσης για εξόφληση δαπανών προηγούμενου οικονομικού έτους

AOE0052012.pdfa