088/2018 – Έγκριση πίστωσης για «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων»