243/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Έκτακτη Προμήθεια σάκων big bag»