518/2016 – Έγκριση πίστωσης για την «Έκτακτη προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών για την επαναπιστοποίηση οκτώ παιδικών χαρών»