256/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Απολύμανση κατοικίας»