040/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού για τη διοργάνωση των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και του Φεστιβάλ παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017»

040/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού για τη διοργάνωση των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και του Φεστιβάλ παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017»

040/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού για τη διοργάνωση των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και του Φεστιβάλ παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017»