051/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις για το έτος 2018»

051/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις για το έτος 2018»