038/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις για το έτος 2017»

038/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις για το έτος 2017»