Έγκριση πίστωσης για την «Ενοικίαση χημικής τουαλέτας»