Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»

Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»

Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»

ade5982010.pdfa