535/2016 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (έτους 2017)»

535/2016 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (έτους 2017)»