164/2012 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία «ΙΛΙΟΝ 2.0 Διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών του Δήμου για την εξοικονόμηση πόρων»

164/2012 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία «ΙΛΙΟΝ 2.0 Διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών του Δήμου για την εξοικονόμηση πόρων»

Έγκριση πίστωσης για την εργασία «ΙΛΙΟΝ 2.0 Διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών του Δήμου για την εξοικονόμηση πόρων»

ADS1642012f.pdfa