Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Καθαρισμός δικτύου ακαθάρτων (αγωγοί – φρεάτια – αντλιοστάσιο) στις εργατικές πολυκατοικίες»

Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Καθαρισμός δικτύου ακαθάρτων (αγωγοί – φρεάτια – αντλιοστάσιο) στις εργατικές πολυκατοικίες»

Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Καθαρισμός δικτύου ακαθάρτων (αγωγοί – φρεάτια – αντλιοστάσιο) στις εργατικές πολυκατοικίες»

ade3262010.pdfa