155/2017 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – Παροχή γεύματος στα μέλη της Θεατρικής Ομάδας του Κορινθιακού Θεάτρου “Βασίλης Ρώτας”»