156/2017 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – Παροχή ευχαριστηρίου γεύματος στους εθελοντές της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

156/2017 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – Παροχή ευχαριστηρίου γεύματος στους εθελοντές της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»