108/2011 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστηρίου γεύματος στους εθελοντές ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων»

108/2011 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστηρίου γεύματος στους εθελοντές ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων»

Έγκριση πίστωσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστηρίου γεύματος στους εθελοντές ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων»

ads1082011.pdfa