223/2011 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση βελτίωση εξωτερικού φωτισμού περιβάλλοντα χώρων σχολικών κτιρίων»

223/2011 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση βελτίωση εξωτερικού φωτισμού περιβάλλοντα χώρων σχολικών κτιρίων»

Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση βελτίωση εξωτερικού φωτισμού περιβάλλοντα χώρων σχολικών κτιρίων»

AOE2232011.pdfa