251/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Ιλίου»

251/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Ιλίου»

ADS2512012.pdfa