142/2012 – Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις επαναληπτικές Βουλευτικές Εκλογές 2012

142/2012 – Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις επαναληπτικές Βουλευτικές Εκλογές 2012

Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις επαναληπτικές Βουλευτικές Εκλογές 2012

ADS1422012.pdfa